Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Bộ thực vật: Thài lài (Commelinales).

Họ thực vật: Thài lài (Commelinaceae).

Chi thực vật: Tradescantia L., Sp. Pl. 1: 288 (1753). [1][2][3]