Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Lavender, ... [1]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Hoa môi (Lamiaceae).

Chi thực vật: Lavandula L., Sp. Pl. 2: 572 (1753).[1][2][3]

Kho khám phá