Cây hoa chùm ớt

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Rạng đông, ... [1]

Tên tiếng Anh

Flamevine, orange trumpet vine, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Bignoniaceae (Chùm ớt)

Chi (genus)

Pyrostegia

Loài (species)

P. venusta

Danh pháp hai phần

Pyrostegia venusta Miers, Proc. Roy. Hort. Soc. London iii. (1863) 188. [2][3]