Cây tràm liễu

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Tràm bông đỏ, ... [1]

Tên tiếng Anh

Common red bottlebrush, crimson bottlebrush, lemon bottlebrush, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Myrtales (Đào kim nương)

Họ (familia)

Myrtaceae (Đào kim nương)

Chi (genus)

Melaleuca

Loài (species)

M. citrina

Danh pháp hai phần

Melaleuca citrina (Curtis) Dum.Cours., Bot. Cult. 3: 282 (1802). [2][3]