Thông tin chung

Tên gọi khác: Lục thảo trổ, cỏ mẫu tử, cỏ điếu lan, cây dây nhện, ... [1]

Tên tiếng Anh: Spider plant, common spider plant, spider ivy, ribbon plant, hen and chickens, ... [1]

Danh pháp khoa học: Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques, J. Soc. Imp. Centr. Hort. 8: 345 (1862). [2][3][Cần làm rõ]

Giống cây trồng: Chlorophytum comosum 'Variegatum'.

Bộ thực vật: Măng tây (Asparagales).

Họ thực vật: Măng tây (Asparagaceae).

Chi thực vật: Chlorophytum.

Kho khám phá