Thông tin chung

Tên gọi khác: Cát đằng cánh, khiên ngưu núi lá có cánh, … [1]

Tên tiếng Anh: Black-eyed Susan vine, ... [1]

Danh pháp khoa học: Thunbergia alata Bojer ex Sims, Bot. Mag. 52: t. 2591 (1825). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Ô rô (Acanthaceae).

Chi thực vật: Thunbergia.