Cây hoa cẩm tú cầu

Chị kính đen😎

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Tú cầu lá to, cây tú cầu, bát tiên, ... [1]

Tên tiếng Anh

Bigleaf hydrangea, French hydrangea, lacecap hydrangea, mophead hydrangea, penny mac, hortensia, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Cornales (Sơn thù du)

Họ (familia)

Hydrangeaceae (Tú cầu)

Chi (genus)

Hydrangea

Loài (species)

H. macrophylla

Danh pháp hai phần

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser., Prodr. [A. P. de Candolle] 4: 15 (1830). [2][3]