Cây vẩy ốc

Dai như đỉa í😤

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Sung thằn lằn, thằn lằn, trâu cổ, sộp, …  [1]

Tên tiếng Anh

Creeping fig, climbing fig, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Rosales (Hoa hồng)

Họ (familia)

Moraceae (Dâu tằm)

Chi (genus)

Ficus

Loài (species)

F. pumila

Danh pháp hai phần

Ficus pumila L., Sp. Pl. 2: 1060 (1753). [2][3]