Thông tin chung

Tên gọi khác: Dầu lai có củ, dầu lai lá sen, ngô đồng cảnh, ... [1]

Tên tiếng Anh: Gout plant, gout stalk, Guatemalan rhubarb, coral plant, Buddha Belly plant, purging-nut, physic nut, goutystalk nettlespurge, Australian bottle plant, Tartogo, ... [1]

Danh pháp khoa học: Jatropha podagrica Hook., Bot. Mag. 74: t. 4376 (1848). [2][3]

Bộ thực vật: Sơ ri (Malpighiales).

Họ thực vật: Thầu dầu (Euphorbiaceae).

Chi thực vật: Jatropha.

Kho khám phá

Zalo

Zalo