Cây tóc thần vệ nữ

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Dương xỉ tóc thần, tóc vệ nữ, ... [1]

Tên tiếng Anh

Southern maidenhair fern, black maidenhair fern, maidenhair fern, venus hair fern, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Polypodiales (Dương xỉ)

Họ (familia)

Pteridaceae (Nguyệt xỉ)

Chi (genus)

Adiantum

Loài (species)

A. capillus-veneris

Danh pháp hai phần

Adiantum capillus-veneris L., Sp. Pl. [Linnaeus] 2: 1096 (1753). [2][3][Cần làm rõ]