Thông tin chung

Tên gọi khác: Dạ lai hương, ... [1]

Tên tiếng Anh: Lady of the night, night-blooming jasmine, night-blooming jessamine, night-scented jessamine, night-scented cestrum, poisonberry, ... [1]

Danh pháp khoa học: Cestrum nocturnum L., Sp. Pl. 1: 191 (1753). [2][3]

Bộ thực vật: Cà (Solanales).

Họ thực vật: Cà (Solanaceae).

Chi thực vật: Cestrum.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (6 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Cestrum parqui longiflorum. Tác giả: David J. Stang. Ngày tạo: Ngày 2, tháng 10, năm 2006. Nguồn: Wikipedia Commons.

Cestrum parqui longiflorum. Tác giả: David J. Stang. Ngày tạo: Ngày 16, tháng 8, năm 2006. Nguồn: Wikipedia Commons.

Quả của Cestrum nocturnum. Tác giả: Vinayaraj. Ngày tạo: Ngày 28, tháng 3, năm 2015. Nguồn: Wikipedia Commons.

Cestrum nocturnum được chụp tại Maui, Makawao. Tác giả: Forest & Kim Starr. Ngày tạo: Ngày 16, tháng 9, năm 2006. Nguồn: Wikipedia Commons.

Cestrum nocturnum được chụp tại Maui, Makawao. Tác giả: Forest & Kim Starr. Ngày tạo: Ngày 28, tháng 3, năm 2008. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tài liệu tham khảo

[1] - Wikipedia - Bách khoa toàn thư mở.

[2] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 316386-2.

[3] - World Flora Online (WFO). wfo-0001020728.