Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Busy Lizzie (British Isles), balsam, sultana, impatiens, ... [1]

Danh pháp khoa học: Impatiens walleriana Hook.f., Fl. Trop. Afr. [Oliver et al.] 1: 302 (1868). [2][3]

Bộ thực vật: Âu thạch nam (Ericales).

Họ thực vật: Bóng nước (Balsaminaceae).

Chi thực vật: Impatiens.