Thông tin chung

Tên gọi khác: Bụp lồng đèn, ... [1]

Tên tiếng Anh: Fringed rosemallow, Japanese lantern, coral hibiscus, spider hibiscus, ... [1]

Danh pháp khoa học: Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook.f., Bot. Mag. 106: t. 6524 (1880). [2][3]

Bộ thực vật: Cẩm quỳ (Malvales).

Họ thực vật: Cẩm quỳ (Malvaceae).

Chi thực vật: Hibiscus.

Kho khám phá

Zalo

Zalo