Cây bạch tuyết mai

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Bỏng nẻ, bóng nẻ, né, bạch đinh hương, hương đinh mộc, mảng thiên hương, mã thiên hương, ... [1]

Tên tiếng Anh

Snowrose, tree of a thousand stars, Japanese boxthorn, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Gentianales (Long đởm)

Họ (familia)

Rubiaceae (Thiến thảo)

Chi (genus)

Serissa

Loài (species)

S. japonica

Danh pháp hai phần

Serissa japonica (Thunb.) Thunb., Nov. Gen. Pl. [Thunberg] 8: 132 (1798). [2][3]