Cây cúc tần Ấn Độ 

🎂🎁Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu của con 🎁🎂

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Cu boong, dây dọi, dây dọi tên, bạch đầu bầu dục, mành trúc, … [1]

Tên tiếng Anh

Curtain creeper, vernonia creeper and parda bel, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Asterales (Cúc)

Họ (familia)

Asteraceae (Cúc)

Chi (genus)

Tarlmounia

Loài (species)

T. elliptica

Danh pháp hai phần

Tarlmounia elliptica (DC.) H.Rob., S.C.Keeley, Skvarla & R.Chan, Proc. Biol. Soc. Washington 121(1): 32 (2008). [2][3]