Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Cuphea, cigar plant, ... [1]

Bộ thực vật: Đào kim nương (Myrtales).

Họ thực vật: Bằng lăng (Lythraceae).

Chi thực vật: Cuphea P.Browne, Civ. Nat. Hist. Jamaica 216 (-217) (1756). [2][3]

Kho khám phá