Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Loropetalum, Chinese fringe flower, strap flower, ... [1]

Danh pháp khoa học: Loropetalum chinense (R.Br.) Oliv., Trans. Linn. Soc. London 23(3): 459 (1862). [2][3]

Bộ thực vật: Tai hùm (Saxifragales).

Họ thực vật: Kim lũ mai (Hamamelidaceae).

Chi thực vật: Loropetalum.

Kho khám phá