Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Bộ thực vật: Long đởm (Gentianales).

Họ thực vật: La bố ma (Apocynaceae).

Kho khám phá