Thông tin chung

Tên gọi khác: Kim hương đằng, hoàng đệ, ...

Tên tiếng Anh: Hammock viper's-tail, licebush, wild allamanda, wild wist, yellow mandevilla, yellow dipladenia, ... [1]

Danh pháp khoa học: Pentalinon luteum (L.) B.F.Hansen & Wunderlin, Taxon 35(1): 167 (1986): (1986). [1][2][3]

Bộ thực vật: Long đởm (Gentianales).

Họ thực vật: La bố ma (Apocynaceae).

Chi thực vật: Pentalinon.