Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Mexican shrimp plant, shrimp plant, false hop, ... [1]

Danh pháp khoa học: Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm., Fl. Ilustr. Catarin. 1, fasc. Acan.: 102 (1969). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Ô rô (Acanthaceae).

Chi thực vật: Justicia.

Zalo

Zalo