Cây hoa phong lữ thảo đứng

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Phong lữ, thiên trúc quỳ, ...

Tên tiếng Anh

Zonal geranium, garden geranium, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Geraniales (Mỏ hạc)

Họ (familia)

Geraniaceae (Mỏ hạc)

Chi (genus)

Pelargonium

Loài (species)

P. hybridum

Danh pháp hai phần

Pelargonium hybridum (L.) L'Hér., Hort. Kew. [W. Aiton] 2: 424 (1789). [2][3]