Thông tin chung

Tên gọi khác: Sứ, champaca, ngọc lan, ... [1]

Tên tiếng Anh: White champaca, white sandalwood, white jade orchid tree, ... [1]

Danh pháp khoa học: Magnolia × alba (DC.) Figlar, Proc. Internat. Symp. Fam. Magnoliac. 1998 21 (2000). [2][3]

Bộ thực vật: Mộc lan (Magnoliales).

Họ thực vật: Mộc lan (Magnoliaceae).

Chi thực vật: Magnolia.

Kho khám phá