Thông tin chung

Tên gọi khác: Sứ, champaca, ngọc lan, ... [1]

Tên tiếng Anh: White champaca, white sandalwood, white jade orchid tree, ... [1]

Danh pháp khoa học: Magnolia × alba (DC.) Figlar, Proc. Internat. Symp. Fam. Magnoliac. 1998 21 (2000). [2][3]

Bộ thực vật: Mộc lan (Magnoliales).

Họ thực vật: Mộc lan (Magnoliaceae).

Chi thực vật: Magnolia.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (5 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Magnolia × alba được trồng trong chậu ươm tại một nhà vườn ở Hawaii. Tác giả: Bytemarks (Burt Lum). Ngày tạo: Ngày 8, tháng 10, năm 2010. Nguồn: Wikipedia Commons.

Bạch ngọc lan. Tác giả: Prenn. Ngày tạo: Ngày 18, tháng 3, năm 2012. Nguồn: Wikipedia Commons.

Cận cảnh hoa của Magnolia × alba. Tác giả: CommonsDara. Ngày tạo: Ngày 16, tháng 7, năm 2011. Nguồn: Wikipedia Commons.

Michelia x alba. Địa điểm chụp: Maui, Sun Yat Sen Park Keokea. Tác giả: Forest & Kim Starr. Ngày tạo: Ngày 20, tháng 3, năm 2007. Nguồn: Wikipedia Commons.

Michelia x alba. Địa điểm chụp: Maui, Sun Yat Sen Park Keokea. Tác giả: Forest & Kim Starr. Ngày tạo: Ngày 20, tháng 3, năm 2007. Nguồn: Wikipedia Commons.

Michelia x alba. Địa điểm chụp: Maui, Sun Yat Sen Park Keokea. Tác giả: Forest & Kim Starr. Ngày tạo: Ngày 20, tháng 3, năm 2007. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tài liệu tham khảo

[1] - Wikipedia - Bách khoa toàn thư mở.

[2] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 20011680-1.

[3] - World Flora Online (WFO). wfo-0000464738.