Cây cảnh trầu bà thanh xuân

Thanh xuân như một tách trà ...

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Trầu bà tay Phật, ... [1]

Tên tiếng Anh

Split-leaf philodendron, lacy tree philodendron, selloum, horsehead philodendron, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Alismatales (Trạch tả)

Họ (familia)

Araceae (Ráy)

Chi (genus)

Thaumatophyllum

Loài (species)

T. bipinnatifidum

Danh pháp hai phần

Thaumatophyllum bipinnatifidum (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo, PhytoKeys 98: 60 (2018). [2][3]