Cây hoa mai Thái

Tui đứng đó gieo hồn vào từng lời thơ️️🍄🍄

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Myrtales (Đào kim nương)

Họ (familia)

Myrtaceae (Đào kim nương)

Chi (genus)

Xanthostemon

Danh pháp của chi

Xanthostemon F.Muell., Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 9: 17 (1857). [1][2][3]