Thông tin chung

Tên gọi khác: Sơn thục, cây bao kim, ... [1]

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Danh pháp khoa học: Homalomena occulta Schott, Melet. i. 20. [2][3]

Bộ thực vật: Trạch tả (Alismatales).

Họ thực vật: Ráy (Araceae).

Chi thực vật: Evolvulus.