Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Bộ thực vật: Quắn hoa (Proteales).

Họ thực vật: Sen (Nelumbonaceae).

Chi thực vật: Nelumbo Adans., Fam. Pl. (Adanson) 2: 76 (1763). [1][2][3]

Kho khám phá