Cây hoa chuỗi ngọc

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Rìa xanh, dâm xanh, chim chích, thanh quan, chuỗi xanh, chuỗi vàng, … [1]

Tên tiếng Anh

Golden dewdrop, pigeon berry, skyflower, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Verbenaceae (Cỏ roi ngựa)

Chi (genus)

Duranta

Loài (species)

D. erecta

Danh pháp hai phần

Duranta erecta L., Sp. Pl. 2: 637 (1753). [2][3]