Thông tin chung

Tên gọi khác: Rìa xanh, dâm xanh, chim chích, thanh quan, chuỗi xanh, chuỗi vàng, … [1]

Tên tiếng Anh: Golden dewdrop, pigeon berry, skyflower, ... [1]

Danh pháp khoa học: Duranta erecta L., Sp. Pl. 2: 637 (1753). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Cỏ roi ngựa (Verbenaceae).

Chi thực vật: Duranta.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (7 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Duranta erecta. Tác giả: KENPEI – KENPEI's photo. Ngày tạo: Ngày 4, tháng 11, năm 2006. Nguồn: Wikipedia Commons.

Cụm hoa đang nở tại Encinitas, California. Tác giả: Stickpen. Ngày tạo: Ngày 16, tháng 6, năm 2008. Nguồn: Wikipedia Commons.

Ảnh chụp giống Duranta erecta ‘Sapphire Showers’ đang ra hoa. Tác giả: Mokkie. Ngày tạo: Ngày 15, tháng 3, năm 2014. Nguồn: Wikipedia Commons.

Zalo

Zalo