Thông tin chung

Tên gọi khác: Ngọc phù dung, xô thơm Texas, xô thơm tím, lá bạc Texas, tử đinh hương dại, … [1]

Tên tiếng Anh: Texas Ranger, Texas rain sage, cenizo, Texas silverleaf, Texas barometerbush, ash-bush, wild lilac, purple sage, ... [1]

Danh pháp khoa học: Leucophyllum frutescens I.M.Johnst., Contr. Gray Herb. 70: 89 (1924). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Huyền sâm (Scrophulariaceae).

Chi thực vật: Leucophyllum.

Kho khám phá