Thông tin chung

Tên gọi khác: Hoa ban, ban trắng, ban sọc, móng bò sọc, ... [1]

Tên tiếng Anh: Orchid tree, mountain ebony, ... [1]

Danh pháp khoa học: Bauhinia variegata L., Sp. Pl. 1: 375 (1753). [2][3][Chưa chắc chắn]

Bộ thực vật: Đậu (Fabales).

Họ thực vật: Đậu (Fabaceae).

Chi thực vật: Bauhinia.

Kho khám phá