Cây huyết dụ

Khi tâm hướng ...🤔

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Phất dụ đỏ, phát tài đỏ, ... [1]

Tên tiếng Anh

Ti plant, palm lily, cabbage palm, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Asparagales (Măng tây)

Họ (familia)

Asparagaceae (Măng tây)

Phân họ (subfamilia)

Lomandroideae

Chi (genus)

Cordyline

Loài (species)

C. fruticosa

Danh pháp hai phần

Cordyline fruticosa (L.) A.Chev., Cat. Pl. Jard. Bot. Saigon 66 (1919). [2][3]

Zalo

Zalo