Cây hoa huỳnh anh

Gọi em là London

Vì em là của Anh😆

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Hoàng anh, dây huỳnh, dây công chúa, … [1]

Tên tiếng Anh

Golden trumpet, common trumpetvine, yellow allamanda, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Gentianales (Long đởm)

Họ (familia)

Apocynaceae (La bố ma)

Chi (genus)

Allamanda

Loài (species)

A. cathartica

Danh pháp hai phần

Allamanda cathartica L., Mant. Pl. Altera 214 (1771). [2][3]