Thông tin chung

Tên gọi khác: Nhài Nhật, cà hoa xanh, nhài hai màu, ...

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Bộ thực vật: Cà (Solanales).

Họ thực vật: Cà (Solanaceae).

Chi thực vật: Brunfelsia L., Sp. Pl. 1: 191 (1753). [1][2][3]