Cây hoa túy điệp

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Hoa nhện, phong điệp thảo, hoa hồng ri, ... [1]

Tên tiếng Anh

Spider flower, spider plant, pink queen, grandfather's whiskers, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Brassicales (Cải)

Họ (familia)

Cleomaceae (Màng màng)

Chi (genus)

Cleome

Loài (species)

C. houtteana

Danh pháp hai phần

Cleome houtteana Schltdl., Linnaea 24(6): 669 (1852). [2][3][Cần làm rõ]