Thông tin chung

Tên gọi khác: Hoa hường, ... [1]

Tên tiếng Anh: Rose, ... [1]

Bộ thực vật: Hoa hồng (Rosales).

Họ thực vật: Hoa hồng (Rosaceae).

Chi thực vật: Rosa L., Sp. Pl. 1: 491 (1753), nom. cons[2][3]

Kho khám phá