Cây hoa ngọc hân

Xin lỗi vì gọi nhầm tên bạn mừ🐌

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Hương dạ thảo, bâng khuâng, lưu ly, ... [1]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Plantaginaceae (Mã đề)

Tông (tribe)

Angelonieae

Chi (genus)

Angelonia

Danh pháp của chi

Angelonia Bonpl., Pl. Aequinoct. [Humboldt & Bonpland] 2: 92 (t. 108) (1812). [2][3]