Cây hoa bách thủy tiên

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Bách thủy tiên, cây thủy cúc, từ cô lá tim, lan nước, … [1]

Tên tiếng Anh

Spade-leaf sword, creeping burhead, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Alismatales (Trạch tả)

Họ (familia)

Alismataceae (Trạch tả)

Chi (genus)

Aquarius

Loài (species)

A. cordifolius

Danh pháp hai phần

Aquarius cordifolius (L.) Christenh. & Byng, Global Fl. 4: 51 (2018). [2][3]