Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Scarlet sage, ... [1]

Danh pháp khoa học: Salvia splendens Sellow ex Nees, Flora 4(no. 19): 300 (1821). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Hoa môi (Lamiaceae).

Chi thực vật: Salvia.