Cây hoa bướm đêm

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

False shamrock, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Oxalidales (Chua me đất)

Họ (familia)

Oxalidaceae (Chua me đất)

Chi (genus)

Oxalis

Loài (species)

O. triangularis

Danh pháp hai phần

Oxalis triangularis A.St.-Hil., Fl. Bras. Merid. (A. St.-Hil.). i. 128. [2][3]