Thông tin chung

Tên gọi khác: Hiếu nữ, hoa tigôn, tigon, ... [1]

Tên tiếng Anh: Coral vine, queen's wreath, ... [1]

Danh pháp khoa học: Antigonon leptopus Hook. & Arn., Bot. Beechey Voy. 308 (1838). [2][3]

Bộ thực vật: Cẩm chướng (Caryophyllales).

Họ thực vật: Rau răm (Polygonaceae).

Chi thực vật: Antigonon.

Kho khám phá