Thông tin chung

Tên gọi khác: Bông giấy, ... [1]

Tên tiếng Anh: Paperflower, ... [1]

Bộ thực vật: Cẩm chướng (Caryophyllales).

Họ thực vật: Hoa giấy (Nyctaginaceae).

Chi thực vật: Bougainvillea Comm. ex Juss., Gen. Pl. [Jussieu] 91 (1789). [2][3]

Kho khám phá