Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Egyptian starcluster, ... [1]

Danh pháp khoa học: Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers, Voyage Yemen 142 (1889). [2][3]

Bộ thực vật: Long đởm (Gentianales).

Họ thực vật: Thiến thảo (Rubiaceae).

Chi thực vật: Pentas.

Kho khám phá