Cây hoa bụp lồng đèn

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Redvein abutilon, red vein Indian mallow, redvein flowering maple, Chinese-lantern, red vein Chinese lanterns, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Malvales (Cẩm quỳ)

Họ (familia)

Malvaceae (Cẩm quỳ)

Chi (genus)

Callianthe

Loài (species)

C. picta

Danh pháp hai phần

Callianthe picta (Gillies ex Hook. & Arn.) Donnell, Syst. Bot. 37(3): 720 (2012). [2][3]