Thông tin chung

Tên gọi khác: Hải đằng, dương giác, bông dừa, bông dừa cạn, trường xuân hoa, hoa tứ quý, ... [1]

Tên tiếng Anh: Bright eyes, Cape periwinkle, graveyard plant, Madagascar periwinkle, old maid, pink periwinkle, rose periwinkle, ... [1]

Danh pháp khoa học: Catharanthus roseus (L.) G.Don, Gen. Hist. 4(1): 95 (1837). [2][3]

Bộ thực vật: Long đởm (Gentianales).

Họ thực vật: La bố ma (Apocynaceae).

Chi thực vật: Catharanthus.

Kho khám phá

Zalo

Zalo