Cây hoa dừa cạn

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Hải đằng, dương giác, bông dừa, bông dừa cạn, trường xuân hoa, hoa tứ quý, ... [1]

Tên tiếng Anh

Bright eyes, Cape periwinkle, graveyard plant, Madagascar periwinkle, old maid, pink periwinkle, rose periwinkle, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Gentianales (Long đởm)

Họ (familia)

Apocynaceae (La bố ma)

Chi (genus)

Catharanthus

Loài (species)

C. roseus

Danh pháp hai phần

Catharanthus roseus (L.) G.Don, Gen. Hist. 4(1): 95 (1837). [2][3]