Cây mơ lông

💸

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Mơ tam thể, bổ thượng hoàng, ... [1]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Gentianales (Long đởm)

Họ (familia)

Rubiaceae (Thiến thảo)

Chi (genus)

Paederia

Loài (species)

P. lanuginosa

Danh pháp hai phần

Paederia lanuginosa Wall., Pl. Asiat. Rar. (Wallich). 2: 52, t. 165 (1831). [2][3]