Cây sói pha trà

Hoa của "bạn" làm tui thích thú hihi😚

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Sói gié, … [4]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu.

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Chloranthales

Họ (familia)

Chloranthaceae (Hoa sói)

Chi (genus)

Chloranthus

Loài (species)

C. spicatus

Danh pháp hai phần

Chloranthus spicatus Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 16: 180 (1902). [2][3][5]

Danh pháp đồng nghĩa

Chloranthus inconspicuus Sw., in Phil. Trans. lxxviii. (1787) 359. t. 15. [6][7]