Quang cảnh nhà vườn Hải Đăng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023

V.T. Hải20/10/2023
Quá trình trưởng thành

Khung cảnh xung quanh cửa hàng

Mặt trước và mặt sau cửa hàng