Cây hoàn ngọc đỏ

Đang bùn ngủ😪😪

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Acanthaceae (Ô rô)

Chi (genus)

Strobilanthes

Loài (species)

S. schomburgkii

Danh pháp hai phần

Strobilanthes schomburgkii (Craib) J.R.I.Wood, Kew Bull. 64(1): 46 (2009). [1][2][3]