Cây đu đủ

Hoa đu đủ đực

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Papaya, papaw, pawpaw, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Brassicales (Cải)

Họ (familia)

Caricaceae (Đu đủ)

Chi (genus)

Carica

Loài (species)

C. papaya

Danh pháp hai phần

Carica papaya L., Sp. Pl. 2: 1036 (1753). [2][3]