Cây dây thìa canh lá nhỏ

Bạn thuộc tổ chức nào😐

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Dây muôi, lõa ti rừng, ... [1]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Gentianales (Long đởm)

Họ (familia)

Apocynaceae (La bố ma)

Chi (genus)

Gymnema

Loài (species)

G. sylvestre

Danh pháp hai phần

Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex Sm., Cycl. [A. Rees], (London ed.) 17 (1): n. 4 (1811). [2][3]