Thông tin chung

Tên gọi khác: Củ một, củ gà ấp, dây mối trơn, cà tòm (tiếng Tày), co cáy khẩu (tiếng Thái), tở lùng dòi (tiếng Dao), ... [1]

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Danh pháp khoa học: Stephania rotunda Lour., Fl. Cochinch. 2: 608 (1790). [2][3]

Bộ thực vật: Mao lương (Ranunculales).

Họ thực vật: Biển bức cát (Menispermaceae).

Chi thực vật: Stephania.

Kho khám phá

Zalo

Zalo