Bình vôi đỏ

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Củ một, củ gà ấp, dây mối trơn, cà tòm (tiếng Tày), co cáy khẩu (tiếng Thái), tở lùng dòi (tiếng Dao), ... [1]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Ranunculales (Mao lương)

Họ (familia)

Menispermaceae (Biển bức cát)

Chi (genus)

Stephania

Loài (species)

S. rotunda

Danh pháp hai phần

Stephania rotunda Lour., Fl. Cochinch. 2: 608 (1790). [2][3]